AUTUMN DAYDREAMS, #HAIKU

Frank’s Haikai challenge asks us to write the haikai poem of our choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, renga, etc.) that states or alludes to either Fall foliage or goose (kari)–or both, if you feel so inclined! As always: Here’s how the challenge works: 1. write the haikai poem of your choice.2. post the link …

AUTUMN DAYDREAMS, #HAIKU Read More »